Usta Üyelik SözleşmesiSon Güncelleme: 06.12.2014

1.TARAFLAR:

iyiusta:

“İyiusta” tescilli markası ile iyiusta.com web sayfasını işleten ve yöneten “Bensan İnşaat Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık A.Ş.” bundan böyle “iyiusta” olarak adlandırılacaktır.

iyiusta.com:

İyiusta tarafından yönetilen, hizmet veren, tadilat, dekorasyon, tamirat ve inşaat konularında hizmet almak isteyen kişilerle aynı konularda hizmet vermeyi isteyen profesyonelleri bir araya getirmeyi hedefleyen, iyiusta.com ve iyiusta.com.tr domainleri altında bulunan tüm yazılım ve içerik ögelerini kapsayan sistem bundan sonra iyiusta.com olarak adlandırılacaktır.

Üye / Usta:

Hizmet vermek üzere iyiusta.com web sayfasına kayıt olan kişi ya da tüzel kişiler bunan böyle “Üye” ya da “usta” olarak adlandırılacaklardır.

Kullanıcı / Müşteri:

Hizmet almak, bir iş yaptırmak üzere usta ya da bir firma aramak, iş yaptırmak ya da yaptırdığı iş ile ilgili konularda profesyonel fikir almak üzere iyiusta.com web sayfasına kayıt olan kişi ya da tüzel kişiler bundan böyle “kullanıcı” ya da “müşteri” olarak adlandırılacaktır.

2.TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

www.iyiusta.com/usta/kayit sayfasındaki formu doldurmak ve “Kaydol” tuşuna basarak iyiusta.com web sayfasına üye olmak, iyiusta.com’da sağlanan usta profili ile teklif vermek, “Bize Danışın” bölümünde sorulan sorulara cevap vermek ya da üye’nin kullanımına özel vitrin sayfasını kullanmak ya da bu sayfaya herhangi bir bilgi girişinde bulunmak eylemlerinden biri ya da birkaçını gerçekleştiren tüm üyeler bu sözleşmenin içerdiği yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eder.

2.1Bilgi Doğruluğu

Üye, iyiusta.com üzerinde paylaştığı her türlü bilgi, veri, doküman ve yorumun doğruluğu ve gerçekliğinden kendisi sorumludur.

 • Üye, iyiusta.com kullanıcılarını yanıltmaya, kandırmaya yönelik herhangi bir içerik paylaşmamayı kabul eder.
 • İyiusta.com, üye’nin girdiği her türlü bilgi, veri ve dokümanın kanunlara, yönetmeliklere, genel etik kurallarına ve iyiusta.com yayın prensiplerine uygun olduğunu varsayar.
 • Bunlardan herhangi birine veya birkaçına aykırı bir paylaşımın olduğunun tespiti halinde söz konusu içerik iyiusta.com’dan çıkartılabilir. Bunun için üyenin herhangi bir onayının alınmasına gerek yoktur.
 • Üye, paylaştığı her türlü bilgi, veri ve dokümanın içeriğinden dolayı doğabilecek her türlü tazminat, ceza ve hak muafiyetlerini peşinen kabul eder. Üye, bu tür paylaşımlarından dolayı iyiusta’nın uğrayabileceği zararları ve tazminatları defaten ödemeyi kabul eder.
 • İyiusta.com üye’nin girdiği herhangi bir bilgi, veri, doküman ya da paylaşımın kanunlara, yönetmeliklere, genel etik kurallarına ve iyiusta.com yayın prensiplerine uygun olmadığı, herhangi bir kişi ya da grubu aşağılayıcı veya küçük düşürücü içeriğe sahip olduğunu tespit ederse üye’nin üyeliğini hiçbir bildirimde bulunmadan ve hiçbir hakka sahip olmaksızın sona erdirebilir.
 • İyiusta, müşteri’ler tarafından iyiusta.com’da oluşturulan talep, teklif gibi dokümanların ve paylaşımların gerçekliği konusunda herhangi bir garanti vermez.
 • Üye, müşterilerin yaptıkları ya da yapmadıkları herhangi bir şeyden dolayı, ya da müşteri’nin vermiş olabileceği yanlış ya da eksik bilgilendirmeden iyiusta’yı sorumlu tutmamayı, bununla ilgili herhangi bir tazminatta bulunmamayı kabul eder.

 

2.2Bilgilerin Kullanımı ve Paylaşımı

Üye, iyiusta’nın aşağıda sıralanan istisnalar haricinde  iyiusta.com’a girdiği her türlü bilgi, doküman ve paylaşımı iyiusta.com’un işleyişi çerçevesinde kullanımına izin verir. Bu bilgiler üyenin izni olmadan 3.şahıslarla paylaşılmazlar.

İstisnalar:

 • İyiusta, üyenin onayı olmaksızın irtibat bilgilerini asla 3.şahıslarla paylaşmaz.
 • Üye vitrin sayfasında sunulmak üzere geçmişte bitirilen işlere ait referans projelerin eski müşteri adları ve irtibat bilgileri sadece bu referansların doğruluğunu teyit etme amacıyla kullanılır. Bu bilgiler hiçbir şekilde 3.şahıslarla paylaşılmaz.
 • Mahkeme kararı ve yasal yükümlülükler çerçevesinde her türlü bilgi gerektiğinde resmi makamlarca paylaşılabilir.

 

2.3Taahhütlerin Yerine Getirilmesi

Üye, müşterilerin oluşturdukları taleplere verdiği fiyat tekliflerinin arkasında durmalıdır.

 • Müşteri’nin talep formlarında üyeye bildirdiği durumlarda ya da verdiği bilgilerde bir değişiklik olmadığı sürece üye, verdiği teklif fiyatı ve koşullarıyla müşteri ile sözleşme yapmayı peşinen kabul eder.
 • Üye, teklif verirken söz konusu işi müşteri’nin istediği tarihlerde ya da bu tarihlere çok yakın sürelerde yapabileceğini taahhüt eder.

Üye’nin taahhütlerini yerine getirmemesi ve bunun için geçerli bir mazaret sunamaması halinde iyiusta, herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın üyenin iyiusta.com üyeliğini sona erdirebilir. Böyle bir durumda üye iyiusta’dan hiçbir hak talep edemez.

2.4Müşteri Memnuniyeti

 • İyiusta.com’da müşteri memnuniyeti ön plandadır. Müşteriler, iyiusta.com üzerinden tamamlanan her iş sonunda işi gerçekleştiren üye ile ilgili bir anket doldururlar. Bu anket sonucunda üye’ye iyiusta.com üzerinden bitirdiği her iş için bir Müşteri Memnuniyeti Puanı (MMP) atanır. Bu puan ve üyenin tüm Müşteri Memnuniyet Puanlarının ortalamasını gösteren puan, üyenin vitrin sayfasında herkese açık olarak paylaşılır.
 • Müşteriye her anketle beraber usta ile ilgili görüşlerini paylaşma imkânı tanınır. Bu paylaşımlar da ustanın vitrin sayfasında herkesin göreceği şekilde paylaşılır.
 • Herhangi bir müşterinin anketi sonucunda üyenin MMP’nın %60’ın altında bir puan alması ve/veya müşteri’nin üye ile ilgili kötü bir yorum bırakması halinde yorum yayınlanmadan önce üye ile görüşülerek fikri alınacak ve sonrasında yorumun yayınlanması ya da yayınlanmaması hakkında karar verilecektir. Yorumun yayınlanması ya da yayınlanmaması tamamen iyiusta’nın inisiyatifinde olacaktır. İyiusta hiçbir şekilde küfür, aşağılama ya da ayrımcılık içeren yorumların paylaşılmasına izin vermeyecektir.

 

2.5Hizmetin Devamlılığı

İyiusta, iyiusta.com’un sürekli hizmet vermesi konusunda elinden geleni yapacaktır. Üye, 3.şahılar, internet altyapısı ya da telekomünikasyon sağlayan firmalarda oluşabilecek sistemsel hatalar ya da iyiusta’nın kendi altyapısında oluşabilecek hizmet kesintileri ya da bilgi kayıpları sebebiyle iyiusta’dan herhangi bir ceza, tazminat ya da hak kaybı tazminatı talep etmeyeceğini kabul eder.

İyiusta, önceden haber vermeksizin iyiusta.com’un hizmetlerinin bir kısmı ya da tümünü yayından kaldırabilir ya da değiştirebilir. Üye, böyle bir durumda iyiusta’dan herhangi bir maddi talepte bulunamaz.

İyiusta, işbu Kullanım Şartları üzerinde tek taraflı olarak değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler iyiusta.com üzerinden bildirecektir ve son güncellemenin yayın tarihini bulunduracaktır. Bu hususta iyiusta’nın  Müşteri’ye ya da üyeye karşı bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.