Gizlilik PolitikasıGizlilik Koşulları


27.04.2015

www.iyiusta.com web sitesi üzerinden (“Portal”), “Kullanıcılar” (üye ustalar/firmalar  ve iş yaptırmak üzere siteyi kullanacak Müşteriler) tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen bilgileri, Üyeleri ile yaptığı “Usta Sözleşmesi” ve Müşterilerinin onayladığı "Kullanıcı Sözleşmesi"  ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında ve aşağıda belirtilen özel durumlar haricinde üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Cep telefonu bilgilerinin kullanımı:

Kullanıcıların cep telefonları, portalımızın işleyiş güvenliği için istenmektedir ve kendilerinin iznini olmadan hiç kimse ile paylaşılmayacaktır.

Müşteri, sistemimiz üzerinden yaptığı değerlendirmeler sonucunda bulduğu usta/firma ile görüşmek istediğinde; Müşteri’nin cep telefonu bilgileri, görüşmek istediği usta/firma yetkilisine bildirilecek ve Müşteri ile iletişime geçmeye davet edilecektir.

iyiusta.com çalışanları, Müşteri’nin taleplerinin yerine getirilmesi sırasında oluşabilecek acil durumlarda Müşteri ile cep telefonu vasıtası ile iletişime geçilebilecektir.

Sistemimizin sağlıklı ve verimli işleyişi için Üye Ustalar, Üye Firmalar ya da kayıtlı Müşteri'lerle cep telefonu vasıtası ile iletişime geçilebilecek; iyiusta.com kampanyaları, yenilikleri, avantajlı ürünleri, bilgilendirme ve duyuruları SMS ya da eposta yolu ile gönderilebilecektir. Kullanıcıların iletişim bilgileri, kullanıcıların yazılı izni alınmadan asla 3.şahıslarla paylaşılmayacaktır.

www.iyiusta.com’da paylaştığınız diğer kişisel bilgileriniz: İsim, soyisim, firma bilgileri, adres, telefon numarası, e-posta adresi, kullanıcı veya üyenin kendi girdiği bilgiler ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir.

Kişisel Bilgilerinizin Toplanması ve Kullanılması: www.iyiusta.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "Portal"da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, www.iyiusta.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya "Portal" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım bilgileri www.iyiusta.com’ya vermeleri gerekmektedir. www.iyiusta.com, “Kullanıcı Sözleşmesi” ve/veya “Usta Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri www.iyiusta.com veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. www.iyiusta.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya www.iyiusta.com "Portal"ı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; www.iyiusta.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, " www.iyiusta.com Kullanıcı Sözleşmesi” veya “www.iyiusta.com Usta Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

www.iyiusta.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini www.iyiusta.com’nın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Data analizi, kredi kartı işlemleri ve idari nitelikteki diğer işler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet sağlayıcı olmak üzere 3. Kişilerle çalışıldığı için, hizmetlerimizi kullandığınız zaman Kişisel Bilgilerinizin bu 3. Kişilerle ilgili hizmetleri sunabilmesi için paylaşılması konusunda hakkımız saklıdır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda www.iyiusta.com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

•Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

•www.iyiusta.com’nın Kullanıcılarla akdettiği “www.iyiusta.com Kullanıcı Sözleşmesi” ve/veya “www.iyiusta.com Usta Sözleşmesi”nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

•Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

•Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

www.iyiusta.com, Kullanıcılar ve Kullanıcıların "Portal"ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "Portal"ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "Portal"ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Google AFS reklamlarının www.iyiusta.com’ya yönlendirilmesi esnasında Google Kullanıcıların ve Üyelerin tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

www.iyiusta.com, Kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen Kullanıcının cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir.

www.iyiusta.com, tarafından "Portal" dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilen bilgiler, www.iyiusta.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu Kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Kullanıcı ve Üye Hesabının Güvenliği

Şifreniz, kullanıcı hesabınızın anahtarıdır. Özgün numaralar, harfler ve büyük ve küçük karakterler kullanınız ve www.iyiusta.com şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı unutmayın. Şifreniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmeniz, kişisel bilgileriniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize yol açabilir ve dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Bu nedenle şifrenizin güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, derhal www.iyiusta.com'ya bildirimde bulunmalı ve şifrenizi değiştirmelisiniz.

Kişisel Bilgilerinize Erişilmesi, Kişisel Bilgilerinizin Görüntülenmesi ve Değiştirilmesi

Siteye giriş yaparak, kişisel bilgilerinizin çoğunu görebilir ve değiştirebilirsiniz. Genel olarak, kimlik doğrulanmasını yapmamız mümkün olmadığından kişisel bilgilerinizi manuel olarak değiştirememekteyiz. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizin değişmesi gerektiğinde veya bu bilgilerin doğru olmaması halinde bu bilgileri derhal güncelleştirmelisiniz. www.iyiusta.com destek hattına başvurmanız halinde, mümkün olan en kısa zamanda, yaptığınız işleme göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak hesabınız kapatılarak, kişisel bilgilerinizin görüntülenmesi engellenecektir. Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler, yasal gereklilikler, dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması, “www.iyiusta.com Kullanıcı Sözleşmesi” ve/veya “www.iyiusta.com Usta Sözleşmesi”’nin uygulanması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler için muhafaza edilmektedir.

Güvenlik

Kişisel verilerinizin korunması gerektiği bilinciyle bunların yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreleme, fiziksel güvenlik, vb.) kullanmaktayız.

Ancak sizlerin de bildiği üzere üçüncü kişiler, hukuka aykırı olarak iletişiminizi veya kişisel mesajlaşmalarınızı ele geçirebilir veya bu iletişiminizi ve mesajları almanızı engelleyebilir ve diğer Kullanıcılar, Siteden elde ettikleri kişisel bilgilerinizi kötü amaçlarla kullanabilir veya suistimal edebilir. Bu nedenle, gizliliğinizi korumak için büyük bir çaba göstermemize rağmen, kişisel bilgilerinizin veya kişisel mesajlaşmalarınızın her zaman gizli kalacağı yönünde herhangi bir sorumluluğumuz olamayacaktır.

www.iyiusta.com’dan Başka Sitelere Verilen Bağlantıların Güvenliği:

www.iyiusta.com "Portal"ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. www.iyiusta.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içerikleri ile bu sitelere vermiş olduğunuz kişisel bilgilerin korunmasına yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Bu Gizlilik Politikasının, www.iyiusta.com sitemizle bağlantılı olarak sadece çevrimiçi bilgi toplama ve yayılması uygulamalarında geçerli olduğunu ve çevrim dışı gerçekleştirilen herhangi bir uygulamamız için geçerli olmadığını hatırlatmak isteriz.

Gizlilik Politikası Güncellemesi:

www.iyiusta.com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "Portal"da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. www.iyiusta.com’nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "Portal"da yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

İlgili Dokümanlar: "Kullanıcı Sözleşmesi" ve/veya “Usta Sözleşmesi”